Dagsrenovation – sådan håndterer du det korrekt

09 June 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Som virksomhed er det vigtigt at have styr på affaldshåndteringen, herunder også dagsrenovation. Dagsrenovation refererer til det affald, som produceres i hverdagen i form af mad- og drikkeemballage, papir, plastik, rester osv. Det er vigtigt at vide, hvordan man korrekt håndterer dagsrenovationen, for at mindske miljøbelastningen og undgå eventuelle bøder.

Dagsrenovation – hvad er det?

Dagsrenovation er det affald, som dannes i løbet af en dag i en households- eller virksomhedsområde. Dagsrenovation kan indeholde mad- og drikkeemballage, papir, plastik, rester, servietter og meget mere. Det er vigtigt at adskille forskellige typer af affald i løbet af dagen for at mindske miljøbelastningen og sørge for korrekt bortskaffelse.

dagsrenovation

Sådan bortskaffer du dagsrenovation korrekt

Det første trin i korrekt bortskaffelse af dagsrenovation er at have en passende skraldespand. Skraldespanden skal være stor nok til at indeholde alt det daglige affald, og den skal være adskilt fra andre typer affaldsskraldespande. Det er også vigtigt at have et sorteringssystem til affald, der kan hjælpe med at adskille og genanvende emballager og materialer, der kan genbruges.

Når skraldespanden er fyldt, kan du aflevere dagsrenovationen på den kommunale losseplads eller en genbrugsstation. Det anbefales at sortere affaldet i papir, plastik og andre typer materialer, så de kan genanvendes eller bortskaffes korrekt. 

Regler og bestemmelser omkring dagsrenovation

I Danmark er der regler og bestemmelser omkring affaldshåndtering, herunder også dagsrenovation. Det er vigtigt at følge disse regler for at undgå bøder og beskytte miljøet. For eksempel skal affaldsskraldespande være adskilt og placeret på et bestemt sted efter kommunens retningslinjer. Det er også forpligtet at indsamle og sortere dagsrenovationen adskilt fra andre former for affald i henhold til lovgivningen.

Dagsrenovation er en del af vores hverdag, og korrekt håndtering af det kan mindske miljøbelastningen og beskytte naturen. Dette kan opnås ved korrekt bortskaffelse og sortering af affaldet. Det er også vigtigt at tage hensyn til regler og bestemmelser, der styrer affaldshåndtering i Danmark. Som virksomhed kan det være en god idé at have en affaldshåndteringsplan og informere medarbejderne om de procedures, der skal følges.

Læs mere om dagsrenovation i VestHimmerland her.

More articles