Tank- og bundrensning – vigtigt for både miljø og drift

27 September 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Tankrensning og bundrensning er en vigtig opgave for virksomheder, der har brug for opbevaring af væsker som olie og kemikalier. Ved at holde tanke og bunde rene, kan man undgå forurening af miljøet samtidig med, at man sikrer maksimal effektivitet og driftssikkerhed. I denne artikel vil vi gennemgå alt, hvad du skal vide om tank- og bundrensning.

Hvornår skal man udføre en tankrensning?

Tankrensning skal udføres, når der er akkumuleret affaldsstoffer eller urenheder i tanken. Det kan forekomme ved ombygning eller reparationer, men også i almindelig drift og transport. Der kan også forekomme organismevækst og bør undgås.

Dette kan medføre nedbrydning af produktet eller endda tilstopning af ledninger med fare for en eksplosion. Det er derfor vigtigt med et regelmæssigt vedligehold samt kontrol.

Det er vigtigt at fokusere på at udføre tankrensning regelmæssigt, da urenheder og affaldsstoffer kan hæmme produktionen og kvaliteten samt medføre alvorlige skader.

Processen ved tankrensning

Processen ved tankrensning er grundlæggende set en mekanisk fjernelse af affaldsstoffer og urenheder. Processen består som oftest af følgende trin:

1. Afvandning af væsken: den første fase er at fjerne væsken i tanken for at undgå spild.

2. Rengøring og fjernelse af urenheder: Herefter følger mekanisk fjernelse af urenheder integreret i tanken og revnerne i bunden.

3. Vask og affedtning: Der anvendes varmt vand og istandsættelses kemikalier for at fjerne det sidste spor i tanken. Tilstedeværelsen af olie skal fjernes og rengøring skal udføres i overensstemmelse med lokale og føderale love og regler.

Efter at tanken er blevet renset, skal den inspiceres for at sikre, at tanken er i god stand og egnet til at blive anvendt igen.

Betydningen af bundrensning

Bundrensning er en anden vigtig opgave for virksomheder, der behandler store mængder kemikalier og olier. Den primære årsag til at rensning af bunden er nødvendig, er for at undgå forurening.

Forurening fra bunden kan også lede til en betydelig økonomisk omkostning, da det kan føre til bøder, forurening af jorden og grundvandet, ødelæggelse af produktet og endda beskadigelse af apparaturet.

Derfor, at udføre bundrensning regelmæssigt, og, hvor det er nødvendigt, for at reducere risikoen for forurening.

Hvordan udføres bundrensning?

Når man udfører bundrensning, er det vigtigt at bruge en professionel service, der har erfaring med håndtering af miljøændringer.

Bundrensning består oftest af følgende trin:

1. Arealafgrænsning: den første fase er at afgrænse området og forhindre yderligere spredning af forurening.

2. Slam og væskefjernelse: Eksperter fjerner slam og væske fra bunden af apparatet.

3. Rengøring af afløb: Det er også vigtigt at rense afløb, da det ofte er i bunden.

4. Slambehandling: Endelig, og efter bunden er renset, behandles slammet og væsken på en bæredygtig måde.

tankrensning

Tank- og bundrensning er vigtige opgaver for virksomheder, der arbejder med produktion og transport af væsker som olie og kemikalier. Disse opgaver skal udføres regelmæssigt for at minimere risikoen for forurening, bøder og beskadigelse af apparaturet. Ved at udføre tank- og bundrensning kan man samtidig sikre maksimal effektivitet og driftssikkerhed. Læs om dine muligheder for tankrensning her.

More articles