Ledelse

Overblik og evne til at påvirke en organiseret gruppe til at formulere og arbejde hen imod opfyldelsen af ønskede mål.

Social Psykologi

Fokus på personen, processen eller sociale omgivelser. Fortrinsvis arbejde mod den sociale omverdens indflydelse og relationer.

Adfærdsøkonomi

Måden hvorpå vi foretager beslutninger, hvordan vi kan påvirke adfærd og vores irrationelle tilgang til valg og konsekvenser.

Filosofi

Inddragelse af filosofiens måder at tænke, reflektere og føre dialog på. Anskue aktiviteter på en måde, hvor sigter efter balancen med logik og etik.

Adræt og Effektiv

Jeg tror på, at de bedste resourcer er dem, der selv har arbejdet med de daglige rutiner på alle niveauer. Praktisk erfaring er essentiel i min teoretiske og metodiske tilgang.

Grundtanke

Med undtagelse af læring, lederskab og emotionel intelligens, så er mit udgangspunkt, at alt andet er midlertidige forekomster.

Uanset hvilken disciplin, adfærd eller system vi ønsker at implementere, så er der tale om en ændring i en eller anden grad. Denne ændring vil medføre en forandring for en eller flere mennesker.

Vi kan kun måle en forbedring, hvis vi skaber en forandring.

At bede nogen om at forbedre sig eller forbedre noget specifikt, kan altså kun lade sig gøre ved at tage beslutning om en forandring.

God ledelse

God projektledelse er ikke alene et produkt af projektlederes indsats. Den bygger i høj grad også på, at ledelsen skaber rammer og kultur for projektvirke. Den ene del af rammerne er de retningslinier, procedurer, hjælpemidler, som gælder for og stilles til rådighed for projekterne.

Den anden del er ledelsens styring af projektporteføljen, af ressourcekapaciteten og af allokeringen af personer til projekter.

Projektlederne har ansvaret for projekter, men de beføjelser, som er fornødne for at leve op til ansvaret er reelt hos de ledere, som beslutter projektmængde og -terminer i forhold til ressourcekapacitet, beslutter aktuel prioritering af projektindsats, beslutter allokering af medarbejdere.

Erkendelse

Kernen i at håndtere læring og forandring samt skabe fremdrift og det at komme i mål, er vilje og planlægning!

Godt lederskab og god (projekt)ledelses-kunnen kan blive usynlig i et grundlæggende overbelastet og unødig turbulent miljø.

Organisationsformen er det, som er det særlige ved et projekt af enhver art. Vi skaber en organisation for en projektopgave, fordi der ikke allerede er en kendt, fungerende samarbejdsproces til den. På samme måde er det med forandringer i øvrigt. Organisationen er ofte blevet et usynligt system, som det kan være nødvendigt at udfordre.

Motivation, Vilje og Ansvar

Motivation er ikke bare motivation. Det bagvedliggende er dine faktiske værdier, og så handler det om at bryde dine tankemønstre. Når du vil opnå et andet resultat, skal du også gøre noget andet for at opnå det. Viljen og ikke mindst ansvaret for om du når dit mål, ligger kun i dine hænder.

Interesse

Det at "befinde sig midt i" er afgørende for om vi også engagerer os i noget. Hvis ikke vi har interessen, så skal vi enten søge meningen med det vi gør og på den måde opnå interesse, eller også skal vi erkande, at vi ikke er den rigtige medspiller til fx opgaven.

Motivation

Motivation er et begreb der bl.a. refererer til en proces der frembringer, kontrollerer og opretholder bestemte væremåder. Men det er i høj grad også tilknyttet vores værdier og nysgerrighed (interesser). Når vi kender vores værdier, forstår vi også, hvad der "trigger" os.

Vilje

Der er en vej, blot vi har viljen. Når vi undlader at sætte handling bag ord eller tanker, så er det fordi viljen mangler. Og fordi vigtigheden af at gøre noget, her og nu, ikke er stor nok. Vilje smitter af - ligesom humør - og det skaber resultater, som vi ikke tror mulige.